45 Lagu Daerah Jawa Barat Sepanjang Masa

45 Lagu Daerah Jawa Barat Kampung-Seni. Lagu daerah menjadi salah satu ciri kebudayaan masyarakat setempat. Lagu-lagu tersebut tercipta dari keseharian masyarakat didaerah tersebut.

Namun tidak sedikit pula, lagu daerah yang liriknya merupakan ungkapan hati penciptanya. Termasuk 45 lagu daerah Jawa Barat, yang kali ini kita bisa temui disini.

Beberapa lagu daerah Jawa Barat dibawah ini mengungkapkan kekaguman pengarangnya akan sesuatu. Seperti manuk dadali yang merupakan lambang Negara Indonesia. Demikian juga pada lagu panon hideung, dimana pengarang lagu tersebut sangat mengagumi pemilik mata hitam yang selalu terkenang didalam ingatan.

Berbagai lagu lain dalam koleksi 45 Lagu Daerah Jawa Barat, akan kami sajikan dalam bentuk lirik lagu, serta sebagian akan kami lengkapi dengan videonya.

Baca Juga : Fungsi Musik Daerah

Baik Sobat, mari kita simak bersama 45 Lagu Daerah Jawa Barat dibawah ini, semoga bermanfaat.

45 Lagu Daerah Jawa Barat

lagu daerah jawa barat

1. Lagu Daerah Jawa Barat : Manuk Dadali (Ciptaan Sambas Mangundikarta)

Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang

Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang

Sukuna ranggaos reujeung pamatukna ngeluk

Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk

Saha anu bisa nyusul kana tandangna

Gandang jeung pertentang taya bandingannana

Dipikagimir dipikaserab ku sasama

Taya karempan kasieun leber wawanenna

chorus

Manuk Dadali manuk panggagahna

Perlambang sakti Indonesia Jaya

Manuk Dadali pangkakon carana

Resep ngahiji rukun sakabehna

Hirup sauyunan tara pahiri-hiri

Silih pikanyaah teu inggis bela pati

Manuk dadali ngandung siloka sinatria

Keur sakumna Bangsa di Nagara Indonesia

2. Lagu Daerah Jawa Barat : Bubuy Bulan (Ciptaan Benny Korda)

Bubuy bulan

Bubuy bulan sangray bentang

Panon poe

Panon poe disasate

Unggal bulan, unggal bulan

Unggal bulan abdi teang

Unggal poe,unggal poe

Unggal poe oge had

3. Lagu Daerah Jawa Barat : Cing Cangkeling

Kleung dengklek buah kopi rarang geuyan

Keun anu dewek ulah pati diheureuyan

Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten

Plos kakolong bapak satar buleneng

Pat lapat pat lapat katingalan masih tebih kene pisan

Layarna bodas jeung celak kasurung kaombak ombak

4. Lagu Daerah Jawa Barat : Panon Hideung (Ciptaan Ismail Marzuki)

Panon hideung

Pipi koneng

Irung mancung

Putri Bandung

Putri saha

Di mana bumina

Abbi reseup

Kaanjeunna

Siang wengi

Kaimpi-impi

Hate Abdi

Sara redih

Teuemut dahar

Teuemut nginum

Emut kanu geulis

Panon Hideung

5. Lagu Daerah Jawa Barat : Pileuleuyan (Ciptaan Mus K. Wirya)

Hayu batur hayu batur

Urang kumpul sarerea

Hayu batur hayu batur

Urang sosonoan heula

Pileuleuyan pileuleuyan

Sapu nyere pegat simpay

Pileuleuyan pileuleuyan

Paturay patepang deui

Amit mundur amit mundur

Amit ka jalma nu rea

Amit mundur amit mundur

Da kuring arek ngumbara

6. Lagu Daerah Jawa Barat : Tokecang (Cipt. NN)

Tokecang tokecang bala gendir tosblong

Angeun kacang sapependil kosong

Aya listrik di masigit meuni caang katingalna

Aya istri jangkung alit karangan dina pipina

Tokecang tokecang bala gendir tosblong

Angeun kacang angeun kacang sapependil kosong

7. Sintren

Turun sintren sintrene widadari

Nemu kembang yun ayunan kembange putri Mahenra

Lamun dadi temuruna manjing karo sing dadi

8. Bajing Luncat (Ciptaan Kosaman Djaya)

Bajing luncat, bajing luncat

Ka astana aduh

Abdi lepat narosan

Teu ti anggalna

Bajing luncat, bajing luncat

Ka astana ieuh

Abdi lepat narosan

Teu ti anggalna

Ku teu sangka salira bet

luas pisan

Teu hawatos

Ka nu kesel ngantos ngantos

Api api teu emut kana pasini

Pasini pakait ati

duh pakait ati …

9. Lagu Daerah Jawa Barat : Es Lilin (Ciptaan NN)

Es lilin mah ….. Didorong dorong

Di bantun mah ….. Di bantun ka Sukajadi

Abdi isin dunungan Samar kaduga

Sok inggis mah aduh henteu ngajadi

Es lilin mah ceuceu Buatan Bandung

Dicandak mah geuning Ka Cipaganti

Abdi isin jungjunan Duh babaringung

Sok inggris mah aduh Henteu ngajadi

Itu saha dunungan Nu nungtun munding

Digantelan geuning Kusaputangan …

Itu saha dunungan Nu ginding teuing

Sihoreng mah aduh Geuning jungjunan …

Es lilin mah ceuceu Di kalapaan …

Raosna mah geuningan Kabina – bina …

Abdi alim dunungan paduduaan …

Sok sieun mah dibantun kamana-mana …

Kamana mah geuningan Ngaitkeun kincir …

Ka kaler mah ka kaler Katojo bulan …

Kamana mah dunungan Ngaitkeun pikir

Moal paler duh Da ku sabulan …

10. Neng Geulis

Neng geulis pujaan eungkang

Neng geulis akang hoyong tepang

Upami teu aya pamengan

Langkung sae urang keunalan

Neng geulis pujaan eungkang

neng geulis akang hoyong teupang

upami teuaya pamengan

sasih paun yu urang tunangan

eta saha anu acuk bodas

eta saha snu acuk kayas

pipi koneng irung mancung

putri Bandung

Neng geulis pujaan eungkang

neng geulis akang hoyong teupang

upami teuaya pamengan

sasih paun yu urang tunangan

11. Nenun

Tenun lagu bertenun tenun kain celupan Batu Bara

Ada kain bersulam sutera ada kain warna kesumba

Ada kain bermanik perada jenis kain berbagai macam ada

12. Pepeling

Ha sakabeh para nonoman,

kitu deui para mojangna

Lamun pareng jauh ngumbara,

kade poho kana pepeling

Omat pisan tong pindah paadatan,

suwawona ninggalkeun kebangsaan

Boh pusaka boh budayana,

urang pisan nu ngajungjungna

13. Peuyeum Bandung (Ciptaan Sambas)

Di mana-mana

Di kampung di kota

Tos kakoncara

Ku nikmat rasana ..

Sampeu asalna

Tu direka-reka

Naon namina

Duh matak kabita …

Peuyeum Bandung kamashur

Pangaosna teu luhurKu sadaya kagaleuh

Sepuh jeung murangkalih

Mangga cobian

Bilih panasaran

Peuyeum ti Bandung

Henteu sambarangan

14. Lagu Daerah Jawa Barat : Mojang Priangan (ciptaan Iyar Wiyarsih)

Angkat ngagandeuang

Bangun taya karingrang

Nganggo sinjang dilamban

Mojang priangan …

Umat-imut lucu

Sura-seuri nyari

Larak-lirik keupat

Mojang Priangan …

Diraksukan kabaya

Nambihan cahayana

Dangdosan sederhana

Mojang priangan … 2X

Mojang anu donto

Matak sono nu nempo

Mun tepung sono ka

Mojang Priangan …

Gareulis maranis

Disinjang lalenjang

Estu sono mun leumpang

Mojang Priangan …

Digigirna ge lenggik

Dihareupna ge sieup

Ditukangna lenjang

Mojang Priangan …

Diraksukan kabaya

Nambihan cahayana

Dangdosan sederhana

Mojang priangan … 2X

Mojang anu donto

Matak sono nu nempo

Mun tepung sono ka

Mojang Priangan …

15. Lagu Daerah Jawa Barat : Anjeun

Teu aya deui, nu mika cinta iwal anjeun

Teu aya deui, nu mika melang iwal anjeun

Pangnyaahna sadunya,

pangbageurna sadunya iwal anjeun

Anu heman tur daria,

anu jangji satia ngan ukur anjeun

Duh aduh aduh aduh

Hate bagja bisa papanggih jeung anjeun

Duh aduh aduh aduh

Hate reugreug aya sagigireun anjeun

Ngan saeutik hanjakalna

Lamun tepang osok ngajak rurusuhan

Dasar kudu kanyahoan

Horeng anjeun geus rimbitan …

Teu aya deui nu jadi pikir iwal anjeun

Teu aya deui nu kagundamkeun iwal anjeun

Inggis beunang ku batur

Inggis bogoh ka batur, iwal anjeun

Unggal peuting babacaan

Mapatkeun pelet asihan husus keur anjeun

Duh aduh aduh aduh

Kurang dahar, kurang sare mikir anjeun

Duh aduh aduh aduh

Hayang deukeut, hayang geugeut…Ngan jeung anjeun

Dasar kudu kanyahoan

Ngirim surat salah ngasupkeun eusina

Gurat sial jeung cilaka

Putus kaditu kadieu.

16. Lagu Daerah Jawa Barat : Sapu Nyere Pegat Simpai

Ririungan urang karumpul

meumpeung deukeut hayu rang sosonoan

Macangkrama bari ngawadul

urang silih tempas silih eledan

Moal lila jeung babaturan

hiji wanci anu geus ditangtukeun

Bakal pisah bakal pajauh

bakal mapohokeun katineung urang

Sapu nyerepegat simpai bakal kasorang takdir

ti Gusti Hyang Widi pasti kalakon

Urang rek papisah urang rek pajauh

meumpeung deu keut hayu rang sosonoan

17. Lagu Daerah Jawa Barat : Warung Pojok

Akeh wong padha kedanan masakan,

akeh wong padha kelingan pelayan

Ora klalen kesopanan ning sekabeh lelangganan

Yen balik tas jalan-jalan mingguan

mumpung bae tas gajian kaulan

Warung Pojok go ampiran etung-etung ke kenalan

Tobat dhendhenge emi rebuse,

Sega gorenge dhaginge gedhe gedhe

Adhuh kopie, tobat bukete

Adhuh manise persis kaya pelayane

Pura-pura mata mlirik meng dhuwur

padhahal ati ketarik lan ngawur

Nginum kopi mencok nyembur kesebab

nyasar meng cungur

Tobat dhendhenge emi rebuse

Sega gorenge dhaginge gedhe gedhe

Adhuh kopie tobat bukete

Adhuh manise persis kaya pelayane

18. Lagu Daerah Jawa Barat : Kembang Jahe Laos

Kembang jahe laos oli tuku larang larang

Kembang jahe laos oli tuku larang larang

Larang larang sepirane asal rujuk wong tuwane

Kembang cicilingkong kembu cilik wadah bangkong

Kembang cicilingkong kembu cilik wadah bangkong

Lagi cilik dibopong-bopong barang gede digawa uwong

Kembang kembang palem tengahe kembang melati

Kembang kembang palem tengahe kembang melati

Yen gelem ngomonga gelem aja gawe lara ati

19. Lagu Daerah Jawa Barat : Badminton

Badminton di mana-mana

di kampung jeung di kota

Badminton jeung suka-suka

panglipur lara brang ta

Di smes dikap dilob bek hen

Di smes dikap dilop klein spell

Ngulangkeun raket diatur

tingkahna maju mundur

Latihan ngarih di dapur

sareng ngangebug kasur

Badminton di mana-mana

di kampung-kampung di kota

Badminton jeung suka-suka badminton

Bari bgajungkung raket nyangigir

apung-apungan tibeulah kenca

Kana net nyangsang bulu kok coplok

rek babalonan ulin leutik keketrekan

Ngulangkeun raket diatur

tingkahna teh maju mundur

Dapur latihan ngarih gigih

20. Bandung

Bandung ! Bandung ! Bandung nelah “Kota Kembang”

Bandung ! Bandung ! Sasakala Sangkuriang

Di lingkung gunung, heurin ku tang-tung

Puseur kota numulya

Parahiyangan

Bandung ! Bandung ! Pada muru di jarugjugan

Bandung ! Bandung ! Ting runggunuk nyanding gunung

Bandung ! Bandung ! Dipasieup Cikapundung

Di Bandung mungpung, jalma ti kampung

Ngadon reureuh di Kota nyinglar kabingung

Bandung ! Bandung ! Pang beberah nu nandang wuyung

21. Ka Huma

Hayu batur geura harudang, hayu batur geura harudang

Geura singkil masing tarapti, milih bibit anu ngajadi

Hayu terus bareng mariang, hayu terus bareng mariang

Sangkan urang teu kabeurangan, tong talangke tong sumpang simpang

Tuh di ditu sawah ngadagoan, prak pigawe ulah sungkan-sungkan

Saha deui lamun lain urang, anu ngurus sandang reujeung pangan

Cape gawe moal rek gaplah, hasil cukup beunang kipayah

Urang tangtu moal rek susah lamun huma dipikanyaah

22. Karatagan Pahlawan

Teu hon cewang sumoreang

tekadna pahlawan Bangsa

Cadu mundur pantrang mulang

mun maksud ta can laksana

Berjuang keur lemah cai

lali rabi tur tega pati

Ta ya basa menta pamulang tarima ikhlas

rido keur korban merdeka

Sinatria dana laga

bela Bangsa jeung Nagara

Dibarengan tekad suci

berjuang keur lemah cai

Teu ngingetkeun ka dirina

asal Nagri, Bangsa waluya

Bisa jembar merdeka mukti wibawa

jasa tujuan pahlawan Bangsa

23. Sabilutungan

Sabilulungan, urang gotong-royong

Sabilulungan, urang silih rojong

Sabilulungan, genteng ulah potong

Sabilulungan, persatuan tembong

Tohaga, rohaka,

Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan

Satia, sajiwa,

Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan.

24. Sorban Palid

Palidna ka Cilamaya

Akang haji sumangga calik

Nyanggakeun mah saaya-aya

Akang haji sorban palid

Palidna ka Cikapundung

Akang haji kunaon balik ulah lila

Dalila pundung

Kaso pondok kaso panjang

Kaso ngaroyom ka jalan

Najan sono najan heman

Teu sae ngobrol di jalan

Kaso pondok kaso panjang

Kaso ngaroyom ka jalan

Sono mondok sono nganjang

Sono patepang di jalan

Akang haji sorban palid

Palidna ka Cikamiri

Akang haji kunaon balik

Ulah osok da nganyenyeri

25. Borondong Garing

Palidna ka Cilamaya

Akang haji sumangga calik

Nyanggakeun mah saaya-aya

Akang haji sorban palid

Palidna ka Cikapundung

Akang haji kunaon balik ulah lila

Dalila pundung

Kaso pondok kaso panjang

Kaso ngaroyom ka jalan

Najan sono najan heman

Teu sae ngobrol di jalan

Kaso pondok kaso panjang

Kaso ngaroyom ka jalan

Sono mondok sono nganjang

Sono patepang di jalan

Akang haji sorban palid

Palidna ka Cikamiri

Akang haji kunaon balik

Ulah osok da nganyenyeri

26. Tongtolang Nangka

Tongtolang nangka

Kawinan bapa

Poe salasa

Teu beja beja

Aduh-aduh si bapa

Nganyenyeri ka ema

Bapa mah suka-suka

eujeung nu ngora

27. Gobang Kalima Gobang

Bang kalima lima gobang, bang

Bangkong ditengah sawah, wah

Wahai tukang bajigur, gur

Guru sakola desa, sa

Saban poe diajar, jar

Jarum paranti ngaput, put

Putri nu gareulis, lis

Lisung kadua halu, lu

Luhur kapal udara, ra

Ragrag di Jakarta, ta

Taun tujuh hiji, ji

Haji rek ka Mekah, kah

Kahar tujuh rebu, bu

Buah meunang ngala, la

Lauk meunang nyobek, bek

Beker meunang muter, ter

Terus ka Ci Kampek, pek

Pek na gagang kalam, lam

Lampu eujeung damar, mar

Mari kueh hoho, ho

Hotel pamandangan, ngan

Ngantos kanjeng dalem, lem

Lempa lempi lempong

Ngadu pipi jeung nu ompong

28. Renggong Ramsijan

Pun Lamsijan budak kampung

Ku bapa na di bantun nyaba ka Bandung

Wantun-wantun budak kampung

Nembe pisan manehna lunta ka Bandung

Pun Lamsijan ngembang kadu

Tina kaget ningal kaayaan Bandung

Ninggal mobil, bati heran

Cenah aya kahar maju ku sorangan

Ari ningal kareta api

Oray naon itu bapa panjang pisan?

Ti peutingna listrik caang

Ku Lamsijan dipajarkeun kunang-kunang

Nona-nona keur darangsa

Pajarkeun teh widadari ti kayangan

Di bioskop sieun pisan

Gambar hirup pajar siluman nembongan

29. Larkili

Larkili larkacapi

Nu nabeuh arja

Disindenan ku ceu Iti

Estu matak kelar ati

Pa cilik peuting ngimpi

Jumeneng raja

Beurat beunghar sugih mukti

Diugung di pusti-pusti

Larkili lar kacapi

Nu nabeuh arja

Direbaban ku Mang Wira

Ngareunah teu kira-kira

Pa Cilik peuting ngimpi

Jumeneng raja

Ni’matna teu kira-kira

Disembah ku sanagara

Larkili lar kacapi

Nu nabeuh arja

Dikawihan ku Ceu Anah

Estu matak kelar manah

Pa Cilik peuting ngimpi

Jumeneng raja

Hate matak suka bungah

Dihormat disarembah

Larkili lar kacapi

Nu nabeuh Arja

Diketukan, dikenongan

Dikempulan digoongan

Pa Cilik peuting ngimpi

Jumeneng raja

Pinanggih jeung kasenangan

Kanugrahan, kaagungan

30. Cing Ciripit

Cing ciripit

Tulang bajing kacapit

Kacapit ku bulu pare

Bulu pare seuseukeutna

Jol pa dalang mawa wayang

Jrek-jrek nong, jrek-jrek nong

31. Ding-ding Kiripik

Dingding kiripik

Tulang bajing kacapit

Saha nu kacapit

Jadi ucing

32. Tilil

Tilil dog celentong

Sae asa jagong

Anjing diudag bagong

Lumpat ngeplos ka kolong

33. Trang Trang Kolentrang

Trang trang kolentrang

Si londok paeh nundutan

Tikusruk kana durukan

Mesat gobang kabuyutan

Nyeh prot, nyeh prot

Bujur kudu cecendeteun

Dibura ku laja tuhur

Laja tuhur beunang ngunun

Beunang ngunun tujuh taun

Kadalapan di burakeun

34. Lagu Daerah Jawa Barat : Pacici Cici Putri

Pacici-cici putri

Serelek tembang celempung

Ali-ali pamadatan

Goreng adat digurubas

Kalo mau kembang apa?

Kembang pacar

Ma Nona  hayang kembang pacar

Kabogohna tukang nyacar

35. JA Leu Leu Ja

Ja leuleu ja

Tulak tuja eman gog

Seureuh leuweung bay

Jambe kolot (je) bug

Ucing katinggang songsong ngek

36. Slep Dur

Slep dur, slep dur

Dilas dipan dipan debur

Kahijina kaduana

Katiluna kaopatna

Kalimana kagenepna

Katujuhna nu pandeuri

37. Lagu Daerah Jawa Barat : Pupujian

Hayu batur urang dikir

Nya dikir malem Jumaah

Sugan pareng nabi calik

Ganjaran ti sawarga

Alus ati bisa ngaji

Braay padang braay caang

Caangna salawe isun

38. Lagu Daerah Jawa Barat : Ucang Angge

Ucang-ucang angge

Mulung muncang ka parangge

Digogog ku anjing gede

Anjing gede nu pa lebe

Ari gog, gog cungungung

39. Lagu Daerah Jawa Barat :  Sur Ser

Sur ser sur ser

Angeun aing acan asak

Disuluhan ku kaliki

Kaliki beunang meulahan

Meulahan ku peso raut

Dug dug dug bro sambel laja, dug dug bro sambel laja…….

Sur ser sur ser

Asak-asak angeun aing

Disuluhan ku taropong

Taropong tamiang sono

Dug dug dug bro sambel bojong, dug dug bro sambel bojong…..

40. Lagu Daerah Jawa Barat : Oray-Orayan

Oray-orayan

Luar leor ka sawah

Entong kasawah

Parena keur sedeng beukah

Oray-orayan

Luar leor ka kebon

Entong ka kebon

Di kebon loba nu ngangon

Mending ka leuwi

Di leuwi loba nu mandi

Saha anu mandi?

Anu mandina pandeuri

41. Lagu Daerah Jawa Barat : Kacang Buncis

Cis kacang buncis nyengcle

Di anggolati inem

Nu geulis ancla-encle

Jeung aluman alimen

Cis kacang buncis nyengcle

Di anggolatikuda

Nu geulis tembong pingping

Keun wae keur kaula

42. Hihid Aing

Geber–geber hihid aing

Hihid aing kabuyutan

Titinggal nini awaking

43. Paciwit-Ciwit Lutung

Paciwit-ciwit lutung

Si lutung pindah ka luhur

Paciwit-ciwit lutung

Si lutung pindah ka luhur

44. Ayang Ayang Gung

Ayang–ayang gung

Gung goongna rame

Menak Ki Mas Tanu

Nu jadi wadana

Naha maneh kitu

Tukang olo-olo

Loba anu giruk

Ruket jeung kompeni

Niat jadi pangkat

Katon kagorengan

Ngantos kangjeng dalem

Lempa lempi lempong

Jalan ka Batawi ngemplong

Ngadu pipi jeung nu ompong

45. Eundeuk-Eundeukkan

Eundeuk-eundeukkan lagoni

Meunang peucang sahiji

Leupas deui ku aki

Beunang deui ku nini

Eundeuk-eundeukkan lagoni

Meunang peucang sahiji

Leupas deui ku nini

Beunang deui ku aki

Demikian Sobat lirik dari 45 lagu daerah Jawa Barat yang semoga bisa bermanfaat bagi Sobat semua..

Referensi : www.tradisikita.my.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.